Програма розвитку агропромислового комплексу сумської області на період до 2015 року - страница 18

ЗМІСТРезюме (Паспорт)
Мета розробки бізнес-плану
Технологія виробництва
Витрати на виробництво
Економічне обґрунтування вирощування свиней на відгодівлі
Розрахунок окупності свинокомплексу


^ Резюме (паспорт)


Назва

створення комплексу по виробництву свинини

Мета

виробництво продукції свинини з замкнутим оборотом стада для 975 голів свиноматок та 12128 голів свиней на відгодівлі до 8 –місячного віку

Річне виробництво

12000 голів на рік

Виручка від реалізації:


151734,0

Чисельність працюючих

20 чоловік

Річний фонд оплати праці

432 тис. грн

Виробничі витрати


97931,0 тис. грн

Погашення кредиту

в т.ч. за рахунок часткового відшкодування з Державного бюджету

72270,0 тис. грн.


23800 тис. грн

Сплата відсотків банківського кредиту

т.ч. за рахунок часткового відшкодування з Державного бюджету5971,6 тис. грн


1719,2 тис. грн

Разом витрат

т.ч. за рахунок часткового відшкодування з Державного бюджету

176172,6 тис. грн


25519,2 тис. грн

Прибуток

1080,6 тис. грн

Сума витрат на будівництво свинокомплексу


72270 тис. грн

Сума витрат на закупівлю маточного поголів’я свиней


2800 тис. грн

Термін окупності:

з початку будівництва

за період виробничої діяльності7 років

5 років^ МЕТА РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ


Метою розробки бізнес-плану є виробництво продукції свинини з замкнутим оборотом стада для 975 голів свиноматок та 12128 голів свиней на відгодівлі до 8 –місячного віку, що дасть можливість щорічно отримувати до 600 тонн м’яса та до 40 000 тис.грн виручки від реалізації.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА


Свиноматки

Кількість поросят за 1 опорос -

10 голів

Кількість опоросів за рік -

2

Період супоросності свиноматок -

114 днів

Підсосний період -

60 днів

Фізіологічний відпочинок -

30 днів

Річна вибраковка - 35-40 %


^ Поросята до 2 місяців – (60 днів -16 кг)

Вага при народженні -

1 кг

Середньодобовий приріст -

250 г

Падіж -

6-12%^ Поросята від 2 до 4 місяців - ( 60 днів – 40 кг)

Середньодобовий приріст -

400 г

Падіж -

3-5%


^ Свині на відгодівлі – (123 дні -120 кг)

Середньодобовий приріст -

650 г

Падіж

1-2 %

Вимушений забій

2-4 %


Схема виробництва свинини – позмінно, з 7 денним виробничим циклом.

В тваринницьких приміщеннях буде застосовано безпідстилочне виробництво. Свиноматки будуть розміщені в індивідуальних або групових стійлах в залежності від періоду репродукційного циклу; поросята на дорощуванні та свині на відгодівлі - в групових стійлах.

Тваринницькі приміщення будуть забезпечені технологічним обладнанням фірми „BrunnthaIIer – CS”, PreIouc.

Основний продукт – свинина ( реалізація свиней живою вагою 120 кг),

побічний продукт – напіврідкий гній свиней.


^ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО


Потреби комплексу по виробництву свинини :


Придбання маточного поголів’я свиней :

Закупівля 1 голови свинки вагою - 100 кг

Закупівля 1 голови кнурця вагою - 110 кг


Придбання свинок : (975 голів х 100 кг)х 27 грн/кг =

2632,5 тис.грн

Придбання кнурців : (49 голів х 110 кг) х 27 грн/грн =

145,5 тис.грн

Р А З О М :

2778,0 тис.грн


^ Кількість поголів’я на відгодівлі :

Вихід поросят - всього:

на основну свиноматку за 2 опороси – 20 поросят;

загальний вихід поросят:

975 свиноматок х 20 поросят = 19500 поросят


^ Вихід поросят з урахуванням технологічних втрат :

1) за період до 2 місяців – (втрати-10%)

19500 голів поросят х 10 % = 1950 голів

19500 – 1950 = 17550 голів

^ 2) за період з 2 до 4 місяців – (втрати -5%)

17550 х 5% = 875 голів

17550 – 875 = 16675 голів

3) введення ремонтних свинок – (до 25%)

16675 х 25% = 4169 голів

16675 – 4169 = 12506 голів

4) за період на відгодівлі – (втрати -3%)

12506 х 3% = 378 голів

12506 – 378 = 12128 голів

Кількість поголів’я свиней на відгодівлі складе 12128 голів.


^ ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ:

1-й рік виробничого циклу

Парування свинок – січень

Опорос – квітень-травень


Отримаємо поросят за один опорос від свиноматок:

975 свиноматок х 10 гол. поросят =


9750 гол.

Втрати приплоду за підсисний період ( 10% ):

9750 гол. х 10 % =


975 гол.

Залишиться поросят: 9750 гол. – 975 гол. =

8775 гол.

Втрати приплоду за період дорощування (5%):

8775 гол. х 5% =


439 гол.

Залишиться поросят: 8775 гол. – 439 гол. =

8336 гол.

Виділено свинок для ремонтного поголів’я (25%):

8336 гол. х 25% =


2084 гол.

Залишиться поросят: 8336 гол. – 2084 гол. =

6252 гол.

Втрати приплоду за період на відгодівлі (3%):

6252 гол. х 3 % =


188 гол.

Залишиться свиней на відгодівлі: 6252 гол. – 188 гол. =

6064 гол.

Реалізація поголів’я свиней – груденьЗагальна вага свиней, що будуть реалізуватися :

6064 гол. свиней х 120 кг =


727,7 т

Виручка від реалізації : 727,7 т х 20 000 грн/т =

14554,0 тис.грн

Продовження виробничого циклу:

Парування свинок – серпень

Опорос – листопад-грудень

2-й рік виробничого циклу

Реалізація поголів’я свиней – липень


Поголів’я свиней на відгодівлі:

6064 гол.

Вибраковка поголів’я свиней

1750 гол.

Загальна вага поголів’я свиней, що реалізується:

( 6064 гол. + 1750 гол.) х 120 кг =


937,7 т

Виручка від реалізації : 937,7 т х 20 000 грн/т =

18754,0 тис.грн

Продовження виробничого циклу:

Парування – березень

Опорос – червень – липень

Парування – жовтень

Опорос – січень-лютий (3 року)

3-й рік виробничого циклу

Реалізація – лютий (опорос 2 року)

ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754,0 тис. грн


Парування – травень

Опорос – серпень-вересень

Реалізація – вересень (опорос 2 року)

ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754,0 тис. грн


Парування – грудень

4-й рік виробничого циклу

Реалізація – квітень (опорос 3 року)

ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754,0 тис. грн


Опорос – березень

Реалізація - листопад

ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754,0 тис. грн


Парування – липень

Опорос – жовтень

5-й рік виробничого циклу

Реалізація – червень(опорос 4 року)

ВСЬОГО виручка від реалізації -18754,0 тис. грн


Парування – лютий

Опорос – травень-червень

Реалізація - грудень

ВСЬОГО виручка від реалізації -18754,0 тис. грн


^ Заробітна плата працівників

Технічний персонал та працівники, що доглядають

за худобою -


15 чол.

Інші працівники -

5 чол.

Річний фонд заробітної плати ( з нарахуваннями):
(15 чол. х 2000 грн/міс) х 12 міс. =

360 000 грн

( 5 чол. х 1200 грн/міс ) х 12 міс. =

72 000 грн

Разом : ( 360 000 грн + 72 000 грн) х 36% =

432000 грн

Корми

Кормами свині забезпечуються за рахунок канатного транспортеру, який дає змогу транспортуванню кормової суміші з бункеру, розміщеного за межами тваринницького приміщення, в дозований пристрій та самогодівниці.

Система кормозабезпечення є автоматичною, керування якою проводиться за допомогою центрального комп’ютеру та ручного терміналу.

Програмне забезпечення дозволяє керування всіма категоріями худоби, що розміщена в стійлах.

Таблиця 1

Розрахунок потреби в концкормах

Категорія

Поголів’я

(голів)

Кількість днів

Норма в день на

1 гол., кг

На період всього

(на все поголів’я)

ц

Всього кормів, ц.корм.од

Вартість 1 ц корму, грн

Загальна вартість, тис.грн

Свиноматки підсисні

975

120

4,0

4680

4914

200,0

936,0

Свиноматки холості

і супоросні

975

245

3,0

7166

7524

150,0

1074,9

Кнурі-плідники

49

365

4,5

805

845

150,0

120,7

Поросята до

2-х місяців

17550

50

0,3

2632

2764

150,0

394,8

-„- 2-4 місяці

16675

60

1,5

15007

15757

150,0

2251,1

Ремонтний молодняк

4169

180

2,3

17260

18123

150,0

2589,0

Свині на відгодівлі

12128

117

2,6

36893

38738

120,0

4427,2

ВСЬОГО


84443

88665
11793,7


Таблиця 2

Розрахунок потреби в зелених кормах

Категорія

Поголів’я

(голів)

Кількість днів

Норма в день на

1 гол., кг

На період всього

(на все поголів’я)

ц

Всього кормів, ц.корм.од

Вартість 1 ц корму, грн

Загальна вартість, тис.грн

Свиноматки підсисні

975

120

6,0

7020

1264

8

56,2

Свиноматки холості

і супоросні

975

155

5,0

7556

1360

8

60,4

Кнурі-плідники

49

155

6,0

456

82

8

3,6

-„- 2-4 місяці

16675

60

2,0

20010

3602

8

160,1

Ремонтний молодняк

4169

155

5,0

32310

5816

8

258,5

Свині на відгодівлі

12128

117

5,0

70949

12771

8

567,6

ВСЬОГО


138301

24895
1106,4

Вартість 1 ц.корм.од. = ( 12900,1 тис. грн: 113560 ц корм.од.) = 113,5 грн


5423164228789610.html
5423303449446624.html
5423381780182455.html
5423486489077647.html
5423644973912235.html