План роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу

“Затверджую”
Директор школи: Толстун І.М.

18 вересня 2008 р


Відділ освіти Петриківської районної державної адміністрації Лобойківська середня загальноосвітня школа


План роботи

методичного об’єднання вчителів

гуманітарного циклу
на 2008 – 2009 н.р.


Обговорено на засіданні вчителів
гуманітарного циклу
15 вересня 2008 року


Керівник ШМО: Царук К.А.


Лобойківська СЗШ

2008
Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
у 2007 – 2008 навчальному році
У 2007 – 2008 н.р. методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу працювало над реалізацією завдань, поставлених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», по формуванню і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.

Методоб’єднання втілювало в життя концепцію переходу загальноосвітніх шкіл на 12-річний термін навчання та над здійсненням на практиці 12-бальної системи оцінювання знань учнів.

ШМО продовжило працювати над провідною обласною проблемою, впроваджувало ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; велася підтримка дослідницької роботи вчителів, впровадження ними інноваційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання в середній школі.

Протягом навчального року вивчався досвід роботи педагогів МО, зокрема:

- Організація громадянського виховання на уроках історії та суспільствознавства (вчитель Панко Л.В.);

- Естетичне виховання на уроках іноземної мови (вчитель Оробчук А.А.)

Панко Л.В. пройшла в навчальному році чергову атестацію, за наслідками якої підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та отримала педагогічне звання «Вчитель-методист».

В грудні 2007 року відбувся круглий стіл на тему "Державний стандарт освіти в середній школі та зовнішнє незалежне оцінювання випускників", на якому було здійснено аналіз підготовки педагогів та випускників до проведення зовнішнього тестування з гуманітарних предметів.

У квітні проведено теоретичний семінар за темою: “Психологічна підтримка дитини – основа особистісного підходу в навчально-виховній роботі”.

В роботі застосовувалися інтерактивні форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами

Відбулися, передбачені планом роботи, засідання шкільного МО, на яких проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів. Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

Проаналізувавши роботу методобєднання, визначаємо такі проблеми:

- недостатній рівень науково-методичного забезпечення викладання гуманітарних дисциплін;

- використання малоефективних форм та методів проведення уроків;

- недостатня увага приділяється підготовці учнів до районних олімпіад з гуманітарних предметів.
^ Завдання методоб’єднання учителів гуманітарного циклу на 2008 – 2009 н.р.
Виходячи з вище сказаного, методоб’єднання намічає такі напрямки роботи в 2008 – 2009 н.р:


^ Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
у 2007 – 2008 навчальному році
У 2007 – 2008 н.р. методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу працювало над реалізацією завдань, поставлених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», по формуванню і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.

Методоб’єднання втілювало в життя концепцію переходу загальноосвітніх шкіл на 12-річний термін навчання та над здійсненням на практиці 12-бальної системи оцінювання знань учнів.

ШМО продовжило працювати над провідною обласною проблемою, впроваджувало ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; велася підтримка дослідницької роботи вчителів, впровадження ними інноваційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання в середній школі.

Протягом навчального року вивчався досвід роботи педагогів МО, зокрема:

- Організація громадянського виховання на уроках історії та суспільствознавства (вчитель Панко Л.В.);

- Естетичне виховання на уроках іноземної мови (вчитель Оробчук А.А.)

Панко Л.В. пройшла в навчальному році чергову атестацію, за наслідками якої підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та отримала педагогічне звання «Вчитель-методист».

В грудні 2007 року відбувся круглий стіл на тему "Державний стандарт освіти в середній школі та зовнішнє незалежне оцінювання випускників", на якому було здійснено аналіз підготовки педагогів та випускників до проведення зовнішнього тестування з гуманітарних предметів.

У квітні проведено теоретичний семінар за темою: “Психологічна підтримка дитини – основа особистісного підходу в навчально-виховній роботі”.

В роботі застосовувалися інтерактивні форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами

Відбулися, передбачені планом роботи, засідання шкільного МО, на яких проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів. Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

Проаналізувавши роботу методобєднання, визначаємо такі проблеми:

- недостатній рівень науково-методичного забезпечення викладання гуманітарних дисциплін;

- використання малоефективних форм та методів проведення уроків;

- недостатня увага приділяється підготовці учнів до районних олімпіад з гуманітарних предметів.
^ Завдання методоб’єднання учителів гуманітарного циклу на 2008 – 2009 н.р.
Виходячи з вище сказаного, методоб’єднання намічає такі напрямки роботи в 2008 – 2009 н.р:

^ Провідні науково-методичні проблеми:Область та район:

“Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості”.


Школа:

“Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”


Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу:

“Розвиток самоосвітніх умінь учнів як шлях до особистісного зростання”Відомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу


№ п/п

Прізвище та ініціали вчителя
Освіта
Стаж

Категорія

Звання

Методична тема, над якою працює вчитель

1

Царук К.А..

вища

32

І категорія
Диференціація та індивідуалізація навчання на уроках української мови

2

Живодьор В.В.

вища

30

І категорія
Елементи народознавства на уроках рідної мови

3

Курапова С.В.

вища

15

І
категорія
Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови та літератури

4

Головаха І.П.

вища

21

І категорія
Використання опорних конспектів на у роках зарубіжної літератури

5

Оробчук А.А.

вища

22

вища

Старший вчитель

Естетичне виховання на уроках іноземної мови

6

Четверик Г.Є.

вища

33

вища

Старший вчитель

Моделювання нестандартних та ігрових ситуацій на уроках історії

7

Панко Л.В.

вища

22

вища

Вчитель-методист

Організація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення історії, суспільствознавства та правознавства

8

Купрій І.С.

вища

22

І категорія
Збагачення музично-слухового досвіду дітей на основі народної музики^ Тематика семінарів та засідань
шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
на 2008-2009 навчальний рікДата

Зміст роботи

Відповідальний

вересень

1. Аналіз викладання предметів гуманітарного циклу в 2007-2008 н.р. Особливості роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу при переході до профільного навчання.

2. Затвердження плану роботи ШМО вчителів гуманітарного циклу на 2008-2009 н.р.
3. Обмін думками з теми “Профілізація старшої школи – шлях до європейських стандартів освіти” (за виступом Міністра освіти України Вакарчука).
4. Опрацювання нормативних документів Міністерства освіти та науки, обласного управління освіти та райво.

Царук К.А.

листопад

1. Семінар-практикум на тему: ”Формування творчої особистості на уроках мови, літератури та історії”

2. Відкритий урок з теми.
3. Інтерактивний диспут на тему: “Основні компетентності випускника середньої школи”

4. Підготовка та проведення предметних шкільних олімпіад.

Живодьор В.В.

Четверик Г.Є.


Курапова С.В.
Царук К.А.


Панко Л.В.,
Головаха І.П.

лютий

1. Обмін досвідом “Проектні технології при викладанні гуманітарних дисциплін”
2. Групові та колективні форми в позакласній роботі.
3. Відкритий позакласний захід.

4. Дайджест нової методично-навчальної літератури та інтернет-видань.

Купрій І.С.


Лирчикова Н.С.


Царук К.А.
Царук К.А.,

Панко Л.В.

квітень

1. Ситуація успіху на уроці як засіб розвитку навчальної активності та самостійності учнів.
2. Вивчення інструктивних матеріалів для проведення підсумкової державної атестації.
3. “Педагогічна скарбниця”. (Творчий звіт членів ШМО по роботі над методичною проблемою)

Оробчук А.А.


Царук К.А.,

Фількевич М.А.
Царук К.А.

5423712161520977.html
5423850194353062.html
5423931585653038.html
5424030821094109.html
5424191794130528.html