За станом на 1 січня 2010р загальний обсяг різноманітних іноземних інвестицій в економіку області становив 1399,2 млн дол. СшаЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

в Одеській області17.02.2010р. №14

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

у 2009 році


За станом на 1 січня 2010р. загальний обсяг різноманітних іноземних інвестицій в економіку області становив 1399,2 млн.дол. США. Загальна сума прямих іноземних інвестицій з країн світу до області, включаючи позичковий капітал, становила 1391,5 млн.дол. США, з них 1043,2 млн.дол. США – капітал нерезидентів, спрямований до статутних фондів підприємств. У регіоні інвестовано 957 підприємств, прямі іноземні інвестиції надійшли з 73 країн світу.

На 1 січня 2010р. кредити та позики від прямих інвесторів-нерезидентів отримали 62 підприємства області на суму 348,3 млн.дол. США. Максимальне надходження кредитів відбулося з Кіпру – 34,6% цих коштів.

У 2009р. приріст прямих іноземних інвестицій склав 73,0 млн.дол. США або 7,5%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу населення регіону на 1 січня 2010р. становив 437,9 дол. США.

На протязі 2009р. в підприємства регіону вкладено 108,8 млн.дол. США, у тому числі з країн СНД надійшло 2,7 млн.дол., з інших країн світу   106,1 млн.дол. Основна форма залучення відбулась за рахунок грошових внесків – 91,1 млн.дол. та рухомого і нерухомого майна – 15,2 млн.дол. Водночас відбулося зменшення капіталу на суму 24,0 млн.дол. США.

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були: Кіпр – 207,2 млн.дол., Сполучене Королівство – 190,2 млн.дол., Нідерланди – 148,6 млн.дол., Сполучені Штати Америки – 84,6 млн.дол., Монако – 50,0 млн.дол., Швейцарія – 43,7 млн.дол. США. На ці країни припадало 69,4% загального обсягу прямих інвестицій.

Пріоритетними для інвестування в області були підприємства таких видів економічної діяльності: додаткові транспортні послуги (у 154 підприємство вкладено 229,9 млн.дол. CША); виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (у 55 підприємств – 132,3 млн.дол.); фінансова діяльність (у 21 – відповідно 127,1 млн.дол.); оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі (у 191 – 94,6 млн.дол.); виробництво продуктів нафтоперероблення та хімічна промисловість (у 24 – 89,9 млн.дол.); будівництво (у 84 – 79,7 млн.дол. США).

Найбільші капітали спрямували інвестори з Кіпру в підприємства, які працювали у сфері додаткових транспортних послуг (58,6 млн.дол. або 5,6%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (34,4 млн.дол. або 3,3%), будівництва (29,4 млн.дол. або 2,8%), операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу (23,4 млн.дол. або 2,2%); Сполученого Королівства у підприємства, основний вид діяльності яких: фінансова діяльність (104,9 млн.дол. або 10,1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), додаткові транспортні послуги (32,1 млн.дол. або 3,1%), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (13,4 млн.дол. або 1,3%); з Нідерландів – виробництво продуктів нафтоперероблення та хімічна промисловість (79,7 млн.дол. або 7,6%); з Сполучених Штатів Америки – металургійне виробництво (14,9 млн.дол. або 1,4%), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг (11,0 млн.дол. або 1,1%), фінансова діяльність (10,6 млн.дол. або 1,0%); з Монако – додаткові транспортні послуги (50,0 млн.дол. або 4,8%); зі Швейцарії – виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (17,9 млн.дол. або 1,7%); додаткові транспортні послуги (13,9 млн.дол. або 1,3%).

Обсяг інвестицій з області в економіку іноземних держав на 1 січня 2010р. становив 37,4 млн.дол. США (з урахуванням курсової різниці), у тому числі в країни СНД – 0,5 млн.дол., в інші країни світу – 36,9 млн.дол. США. Найбільші вкладення спрямовані в економіку Латвії (48,8%), Іспанії (37,0%), В’єтнаму (8,9%). У підприємства діяльності транспорту та зв'язку вкладено 48,8% від загального обсягу інвестицій з області.


Довідки за телефоном: 722-41-19

Веб-сайт Головного управління: www.od.ukrstat.gov.ua

 Головне управління статистики в Одеській області. 2010


5433883023992414.html
5433977922348971.html
5434054103370510.html
5434198351886507.html
5434281899176764.html