МОЗ Після прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування»

^ МОЗ Після прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування».
МОЗ бере активну участь у доопрацюванні законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді УкраїниДоступ на ринок України генеричних препаратів низької якості

Інтегрувати процес експертизи матеріалів, що подаються на реєстрацію фармацевтичноїпродукції в Україні з перевіркою рівня виробничої бази за критеріями PIC/S (включаючи систему фармаконагляду та гарантії якості)

Наказ

Міністерство охорони здоров'я, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

Доцільно
МОЗ Міністерством охорони здоров’я доопрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.05 № 376 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів державного збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів

Запровадити на рівні Міністерства охорони здоров’я України регулювання щодо промоції фармацевтичної продукції

Наказ

Міністерство охорони здоров'я, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

Доцільно

МОЗ

Міністерством охорони здоров’я, зокрема Державною службою було розроблено в рамках робочої групи (затвердженої наказом Державної служби від 06.12.2006 № 718) один із розділів Кодексу етики фармацевтичного працівника - проект Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я (далі – Правила), а також Меморандум щодо приєднання, прийняття, внесення змін і розгляду скарг в рамках Правил.

Основною метою Правил є створення і підтримка світових стандартів поведінки на фармацевтичному ринку України, спрямованих на дотримання етичних норм компаніями – виробниками лікарських засобів та іншими учасниками ринку (дистриб’юторами, фармацевтами та ін.) при просуванні своєї продукції.

Фармацевтичні компанії, які брали участь у розробці цих документів, запропонували підписати даний Меморандум щодо приєднання, прийняття, внесення змін і розгляду скарг в рамках Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я.

31.01.2008 р. було проведено прес-конференцію «Презентация Правил належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я». Під час прес-конференції широкому загалу було офіційно презентовано завершений варіант Правил.

Державною службою заплановано на поточному тижні провести зустріч членів робочої групи та представників громадських організацій щодо визначення складу Ради громадських професійних організацій та підписання Меморандуму.
Крім цього, інформуємо, що пропозиції Європейської Бізнес Асоціації щодо врегулювання регуляторного середовища будуть уважно опрацьовані фахівцями Державної служби з представниками громадськості, підприємницьких кіл та експертамиДоступ на ринок України генеричних препаратів низької якості

Приєднатися до Конвенції Фармацевтичних Інспекцій PIC/S (Pharmaceutical Inspections Convention) (Органи виконавчої влади України з питань охорони здоров’я)

Закон

МОЗ, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Прийняття нового акту

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно
МОЗ Після приведення вимог до роботи фармацевтичної галузі у відповідність до вимогт належної виробничої практики і внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» з урахуванням процедури вступу та інспектування PIC/S
2009 – 2010 рокиІмпорт транзитних вантажів фармацевтичної продукції

Внести в Закон України «Про лікарські засоби» зміни щодо можливостей транзиту фармацевтичних препаратів по території України (спільно з Міністерством охорони здоров’я та Державною митною службою)

Закон

Міністерство охорони здоров'я, ДМСУ

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

після вступу України до ЄС

МОЗ

Після вступу України до ЄСПерешкоди для ввезення та обігу виробів медичного призначення з маркуванням СЕ

Відмінити постанову КМУ «Про реєстрацію виробів медичного призначення» від 9.02.04, №1497.


Ввести процедуру підтвердження відповідності,на основі Директив ЕС щодо виробів медичного призначення з визнанням маркування СЕ.


Внести зміни до розроблених Технічних Регламентів, що процедури підтвердження відповідності Регламентів розповсюджуються тільки на вироби медичного призначення, що не мають маркування СЕ

Постанова КМУ

Міністерство охорони здоров'я, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Прийняття нового акту

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів від 9.02.04, №1497.


Доцільно

за умови внесення відповідних змін до законодавчих актів


Доцільно

МОЗ

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.04 № 1497»

Знаходиться на громадському обговоренні на сайті Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення


ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ

Недоцільно.Запровадити систему реєстраційних номерів, які були б дійсними протягом усього терміну перебування виробу медичного призначення на ринку України

Наказ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

МОЗ

Враховано в розробленому проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.04 № 1497»

Знаходиться на громадському обговоренні на сайті Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначенняПерешкоди для ввезення та обігу виробів медичного призначення з маркуванням СЕ

Розробити єдиний документ щодо обігу засобів медичного призначення в Україні на основі директив ЄС та створити єдиний орган реєстрації і контролю за обігом виробів медичного призначення, який би поєднав функції всіх існуючих на сьогоднішній день інстанцій

Закон, Постанова КМУ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

У частині розроблення єдиного документу щодо обігу медичних виробів в Україні з урахуванням вимог директив ЄС.

Не доцільно

щодо створення єдиного органу реєстрації і контролю за обігом виробів медичного призначення.

На сьогодні таким органом є Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

МОЗ

Розроблено проекти технічних регламентів

- «Медичні вироби» (відповідає директиві ЄС 93/42)

- «Медичні вироби для in vitro діагностики» (відповідає директиві ЄС 98/79)

- «Активні медичні вироби що імплантуються» (відповідає директиві ЄС 90/385)Вилучити вироби медичного призначення та медичне обладнання з переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації відповідно до наказу Держспоживстандарту № 28 від 1.02.05

Наказ

Держспоживстандарт

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Не доцільно


Класифікація виробів медичного призначення

Привести класифікацію виробів медичного призначення у відповідність до Європейських Директив

Постанова КМУ

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Прийняття нового акту

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

МОЗ

Прийнято національний стандарт 14.04.2005 № 89 «Вироби медичні. Класифікування залежно від потенційного ризику застосування»Привести у відповідність до міжнародних норм процес визначення кодів УКТЗЕД на вироби медичного призначення при розмитненні

Закон, Митний кодекс

ДМСУ

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

ДМСУ

Не доцільно

Класифікація товарів для цілей митного оформлення має здійснюватися згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.01 № 2371 – ІІІ „Про Митний тариф України” (зі змінами), а саме з врахуванням Основних правил інтерпретації класифікації товарів, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій, та тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації.

Товарна номенклатура (УКТЗЕД) чинного Митного тарифу України побудована на Гармонізованій системі опису та кодування товарів версії 2002 року.

На даний час завершена підготовка УКТЗЕД, яка повністю відповідає Гармонізованій системі опису та кодуванню товарів версії 2007 року.

Листом Держмитслужби від 22.01.07 № 11/11-14/542 проект Закону України „Про внесення змін до закону України „Про Митний тариф України” надіслано до Міністерства економіки України для опрацювання та внесення останнім Проекту Закону на розгляд до Митно-тарифної ради України.

Таким чином, в Україні використовують єдині підходи до класифікації товарів у відповідності з вимогами УКТЗЕД.

МОЗ

Враховано в розробленому проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.04 № 1497»

Знаходиться на громадському обговоренні на сайті Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення

Використовувати при розмитненні ВМП єдину базу даних щодо кодів товарів, яка б визнавалася всіма митними органами України.

Наказ

ДМСУ

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

ДМСУ

Не доцільно

Класифікація товарів для цілей митного оформлення має здійснюватися згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.01 № 2371 – ІІІ „Про Митний тариф України” (зі змінами), а саме з врахуванням Основних правил інтерпретації класифікації товарів, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій, та тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації.

Товарна номенклатура (УКТЗЕД) чинного Митного тарифу України побудована на Гармонізованій системі опису та кодування товарів версії 2002 року.

На даний час завершена підготовка УКТЗЕД, яка повністю відповідає Гармонізованій системі опису та кодуванню товарів версії 2007 року.

Листом Держмитслужби від 22.01.07 № 11/11-14/542 проект Закону України „Про внесення змін до закону України „Про Митний тариф України” надіслано до Міністерства економіки України для опрацювання та внесення останнім Проекту Закону на розгляд до Митно-тарифної ради України.

Таким чином, в Україні використовують єдині підходи до класифікації товарів у відповідності з вимогами УКТЗЕД.


МОЗ

Враховано в розробленому проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.04 № 1497»

Знаходиться на громадському обговоренні на сайті Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначенняКласифікація виробів медичного призначення

Відмінити наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження переліку медичних виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні» № 393 від 4.08.05

Наказ

Міністерство охорони здоров'я

Прийняття нового акту

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Не доцільно


Формування Національного Переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Розробити чіткі прозорі критерії відбору лікарських для закупівель за державні кошти, взявши за основу Національний Перелік основних лікарських засобів та
відповідність умов виробництва PIC/S або вимогам українського GMP, і прийняти їх як частину регулювання щодо державних закупівель.


Створити ефективні механізми контролю дотримання порядку експертної оцінки продуктів, що пропонуються для внесення в Національний Перелік;


Внести зміни до наявного регулювання державних тендерних закупівель, які стосуватимуться вимог щодо ефективності та профілю безпечності на базі критеріїв,
запропонованих вище.


Наказ

Міністерство охорони здоров'я, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Внесення змін та/або прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

Доцільно

МОЗ

Опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України про внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.06 № 400 «Про затвердження національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення»

^ РОЗДІЛ 12. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ (КУ)Прийняття Закону України «Про акціонерні товариства»

Забезпечити прийняття Проекту Закону України «Про акціонерні товариства», зареєстрованого у Верховній Раді V скликання за № 3177, доповнивши до другого читання Проект статтями, у яких передбачити таке: • спрощення процедур для приватних АТ, особливо з обмеженою кількістю акціонерів, щодо публікацій повідомлень про загальні збори акціонерів, реєстрацію випуску акцій та можливості проведення зборів шляхом опитування;• можливість укладання угод між акціонерами АТ, які передбачають спеціальні правила врегулювання відносин між акціонерами певного АТ;• право акціонера або об’єднаної групи акціонерів, що володіють або придбають 90 або більше % акцій АТ, ініціювати примусовий продаж акцій, що належить меншості акціонерів, по ринковій ціні;• право акціонера (групи акціонерів), що мають меншість акцій, запропонувати акціонеру (акціонерам), що мають більшість акцій (90 або більше %), придбати акції меншості акціонерів;• обов’язок сторони, що отримала відповідну пропозицію, прийняти її за умови, якщо ціна продажу або придбання є справедливою;• процедуру викупу акцій з моменту внесення відповідної пропозиції до офіційної публікації результатів такого викупу в офіційних виданнях;• відповідальність за порушення вимог законодавства України щодо обов’язкового викупу/придбання акцій.

Закон

Верховна Рада України (ВРУ)

Прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

Підтримуючи необхідність прийняття Закону України “Про акціонерні товариства” слід зазначити, що питання щодо придбання акцій більшістю та продажу меншістю вирішені у редакції

законопроекту“ Про акціонерні товариства” що прийнята на першому читанні.


Питання щодо спрощення процедур для приватних АТ щодо публікацій повідомлень про загальні збори, щодо укладання угод між акціонерами, які передбачають спеціальні правила врегулювання відносин, щодо обов’язку сторони що отримала пропозицію прийняти її за умови справедливої ціни можуть привести до корпоративних зловживань та виникненню фактів рейдерства.

Питання щодо проведення процедури викупу з моменту внесення відповідної пропозиції до офіційної публікації;

відповідальності за порушення щодо обов’язковості викупу/придбання акцій

є доцільними для врахування в законопроекті.


ДЕРЖКОМЦІННИХПАПЕРІВ

З цього приводу необхідно зазначити, пропозиції Асоціації вже передбачені у проекті Закону України «Про акціонерні товариства» (реєстраційний №0952 від 23.11.2007р).

^ Представниками Комісії здійснюється належне супроводження проекту Закону України «Про акціонерні товариства», який на даний час доопрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики з метою його прийняття до другому читані та в цілому як закон.Встановлення процедури реалізації переважного права на придбання частки/акцій у випадку їх продажу третім особам або іншим учасникам/акціонерам пропорційно до їх частки у статутному капіталі товариства

Запровадити чітку процедуру реалізації переважного права учасників ТОВ та акціонерів ЗАТ у відповідних нормативних актах (Закон України «Про господарські товариства», Цивільний кодекс, Положення Державної комісіії з цінних паперів та фондового ринку), не виключаючи можливості учасників/акціонерів встановити власну процедуру в установчих документах товариства

Закон, Положення

Міністерство юстиції, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Внесення змін та/або прийняття нового акту

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

МІН’ЮСТ

Доцільно

Відповідно до статті 81 Господарського кодексу України акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства. Статтею 147 Цивільного кодексу України визначено, що учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права.

Враховуючи те, що на сьогодні законодавство не регламентує порядку реалізації права учасників ТОВ та акціонерів ЗАТ на придбання частки/акцій у випадку їх продажу третім особам або іншим учасникам/акціонерам, вважаємо, що запровадження цієї процедури у законодавстві є доцільнимСуперечності між Цивільним кодексом України та Законом України «Про господарські товариства»

Внести зміни до Закону «Про господарські товариства» чи нової редакції Закону «Про господарські товариства», з метою його узгодження з Цивільним кодексом.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

МІН’ЮСТ

Не доцільно

27 квітня 2007 року за № 997 прийнято Закон України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України”, відповідно до якого Закон України „Про господарські товариства” приведено у відповідність до Цивільного кодексу України
Свобода договору в контексті корпоративного права

Внести відповідні положення до Закону України «Про господарські товариства», які прямо встановлюють право сторін відступати від положень, що визначають кількість голосів, необхідну для прийняття рішень з певних питань, але не шляхом встановлення меншої кількості необхідних голосів порівняно з тою, що передбачена чинним законодавством.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

МІН’ЮСТ

Доцільно

Статтею 159 Цивільного кодексу України та статтею 42 Закону України „Про господарські товариства” визначено, що рішення загальних зборів акціонерів з певних питань приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. 

Однак, законодавством не передбачено, що статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, з яких рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Реалізувати зазначені вище пропозиції вважаємо за можливе шляхом внесення відповідних змін до Закону України „Про господарські товариства”. Пропонуємо встановити термін подання зазначеного законопроекту до Кабінету Міністрів України - грудень 2008 року

Строк повідомлення про скликання загальних зборів учасників/акціонерів

Внести зміни до Закону України «Про господарські товариства», які скасують вимогу попереднього повідомлення про загальні збори учасників/акціонерів для компаній з єдиним учасником/акціонером та які встановлять право відступати від такої вимоги чи змінювати строк надання повідомлення за взаємною згодою учасників/акціонерів.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

в частині скасування вимог для компаній з єдиним акціонером


^ Не доцільно

в частині зміни строку надання повідомлень.


МІН’ЮСТ

Доцільно

Статтею 43 Закону України „Про господарські товариства” визначено порядок скликання загальних зборів акціонерів.

Однак на сьогодні не врегульовано порядок скликання загальних зборів у разі створення господарського товариства одним учасником.

Це питання пропонується врегулювати у проекті Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності господарських товариств” (реєстраційний № 1345 від 14 січня 2008 року), внесеного до Верховної Ради України народним депутатом України Р.М. Зваричем. Зазначеним проектом пропонується доповнити статтю 58 Закону України „Про господарські товариства”, яка визначає повноваження вищого органу товариства з обмеженою відповідальністю, новою частиною, згідно з якою положення статей Закону України „Про господарські товариства”, які визначають порядок та строки підготовки, скликання та проведення загальних зборів учасників, не поширюються на товариство, єдиним учасником якого є одна особа.


^ РОЗДІЛ 13 . ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ВП)Прискорення порядку примусового виконання шляхом внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження"

Спростити порядок виконання рішень судів таким чином, щоб гарантувати можливість для кредитора надати банку (-ам), у яких боржник має рахунок (-и), рішення суду (лист про виконання, наказ суду) для негайного стягнення хоча б грошових коштів, і за цими документами відбувається безперечне вилучення необхідної суми кредитором.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

^ Не доцільно

Примусове стягнення коштів необхідно здійснювати через державну виконавчу службу

МІН’ЮСТ

Не доцільно
Чітко закріпити право судового виконавця на вилучення будь-якого майна боржника, а не лише майна, вказаного у переліку судового рішення, з метою задоволення правової вимоги кредитора.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

^ Не доцільно

Законом передбачені окремі обмеження щодо вилучення певного виду майна

МІН’ЮСТ

Не доцільно
Передбачити граничний та вичерпний перелік підстав для зупинення порядку примусового виконання.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

^ Не доцільно

Вже передбачено статтею 35 Закону України "Про виконавче провадження".

МІН’ЮСТ

Не доцільно
Система заохочення та стримування у виконавчому провадженні

Розробити механізм фінансової відповідальності, в якому передбачити штрафування боржника за навмисне ухиляння від виконання судового рішення шляхом внесення змін до статті 88 Закону України "Про виконавче провадження".

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

^ Не доцільно

Відповідальність боржника у вигляді накладення штрафу вже передбачена у статті 88

МІН’ЮСТ

Не доцільно
Збільшити розмір винагороди державним виконавцям за виконання виконавчого документу шляхом внесення змін до статті 47 Закону України "Про виконавче провадження".

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

МІН’ЮСТ

Доцільно
Система заохочення та стримування у виконавчому провадженні

Спростити порядок контролю над роботою державних виконавців та закріпити кримінальну, адміністративну та цивільну відповідальність за порушення, скоєні під час виконавчого провадження.

Кодекс (про адміністративні правопорушення, цивільний, кримінальний)

Міністерство юстиції

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

Крім „цивільної” відповідальності

МІН’ЮСТ

Доцільно

Крім “цивільної” відповідальності
Законодавче забезпечення прав іноземних кредиторів

Доповнити чинне законодавство докладними положеннями про виконання рішень, ухвалених арбітражними судами, Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торговельно-промисловій Палаті України, рішень іноземних судових органів, як державних, так і арбітражних.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін та/або прийняття нового акту

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

МІН’ЮСТ

Доцільно
Захист прав кредиторів стосовно публічних обтяжень

Внести зміни в Інструкцію про проведення виконавчих дій, затверджену Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року, № 74/5, з метою її узгодження зі статтею 37 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та статтею 55 Закону України «Про виконавче провадження».

Наказ

Міністерство юстиції

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

^ Не доцільно

Питання врегульоване законодавством

МІН’ЮСТ

Не доцільно
Забезпечення можливостей для виконання судових рішень стосовно майна державних підприємств

Внести зміни до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону «Про виконавче провадження» з метою опрацювання більш гнучкого виконавчого механізму щодо державного чи пов’язаного з державним майна.

Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

МІН’ЮСТ

Доцільно

При цьому слід зауважити, що існування Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” суперечить вимогам Конституції України щодо обов’язковості виконання судових рішень та забезпечення рівності всіх форм власності, у зв’язку з чим доцільно скасувати Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”
Встановлення виняткової юрисдикції на справи про виключення майна з опису

Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження», положення Цивільного процесуального кодексу України, якими передбачається, що позови щодо виключення майна з опису, подані протягом виконавчого провадження, мають розглядатися судом, який виніс рішення по суті.

Цивільний процесуальний кодекс / Закон

Міністерство юстиції

Внесення змін

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

^ Не доцільно

Суперечить законодавству

МІН’ЮСТ

Не доцільно


^ РОЗДІЛ 14. КОНКУРЕНЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КЗ)Обов’язковість попереднього отримання дозволу Антимонопольного Комітету (АМК) на концентрацію, передбачена Законом України "Про захист економічної конкуренції"

Переглянути законодавчо встановлені в Україні порогові критерії, перевищення яких вимагає отримання попереднього дозволу на здійснення концентрації, в бік збільшення.

Закон

Антимонопольний Комітет України

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

АМКУ

Здійснює аналіз ефективності наявної системи порогових показників вартості активів та обсягів реалізації продукції учасників концентрації, з метою розроблення пропозицій про їхню зміну у визначений термін 2 квартал 2008 - 3 квартал 2008.Скасувати положення про врахування даних щодо родичів учасників концентрації АМК в ході вирішення питання про надання дозволу на концентрацію, оскільки воно є не завжди коректним з міркувань етики та не повинно неодмінно впливати на кінцеве рішення Комітету.

Закон

Антимонопольний Комітет України

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

^ Не доцільно.

Це може призвести до прихованої монополізації


АМКУ

Не доцільно.
Обмежити коло осіб, щодо яких подається інформація у заяві про надання дозволу на концентрацію, у випадку, якщо учасником концентрації є група суб’єктів господарювання, лише тими особами, які беруть безпосередню участь у концентрації (тобто, стороною (-ами) договору, на підставі якого здійснюється концентрація, особою, що здійснює контроль над відповідною групою суб’єктів господарювання та особами, що зареєстровані в Україні та належать до відповідної групи).

Закон

Антимонопольний Комітет України

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

^ Не доцільно.

Це може призвести до прихованої монополізації


АМКУ

Не доцільно.
Встановити порядок отримання дозволів АМК на концентрацію та узгоджені дії не попередньо, а в порядку повідомлення, виходячи з курсу на гармонізацію українського законодавства з законодавством ЄС.

Закон

Антимонопольний Комітет України

Внесення змін

2 квартал 2008 - 3 квартал 2008

Доцільно

АМКУ

З метою розроблення конкретних пропозицій здійснюється аналіз законодавства ЄС та країн ЄС з цього питання у визначений термін 2 квартал 2008 - 3 квартал 2008.Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції

Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» у новій редакції, яка б в повній мірі забезпечувала належний захист прав, що охороняються законом.


Закон

Антимонопольний Комітет України

Прийняття нового акту

3 квартал 2008 - 4 квартал 2008

Доцільно

АМКУ

Пропозиція врахована у проекті Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, який Верховна Рада України прийнятий за основу (реєстр. № 0978). Зараз проект готується до другого читання.

^ РОЗДІЛ 15. РИНКИ КАПІТАЛІВ (РК)Обіг похідних цінних паперів

Врегулювати порядок обігу похідних цінних паперів у спеціальному законі про похідні цінні папери і привести діючі підзаконні акти, що регулюють обіг похідних цінних паперів, у відповідність до новоприйнятого Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»Закон

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

Доцільно

ДЕРЖКОМЦІННИХПАПЕРІВ

Даний захід передбачає врегулювати порядок обігу цінних паперів у спеціальному законі про похідні цінні папери і привести діючі підзаконні акти, що регулюють обіг похідних цінних паперів, у відповідність до новоприйнятого Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» відповідальним виконавцем даного заходу визначено Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

^ Комісією розроблено проект Закону України “Про похідні (деривативи)”, який зареєстровано у апараті Верховної Ради України V скликання (реєстраційний № 4019 від 18.07.2007р.).

Метою розробки зазначеного законопроекту є створення в Україні сучасного ринку похідних (деривативів), яке є вкрай важливим та відповідальним завданням на сучасному етапі розвитку української економіки, зважаючи на важливість її інтегрування у європейську та світову економічну спільноту. Так, за 15 років незалежності України в перше будуть впровадженні та закріплені на законодавчому рівні такі фінансові інструменти, як похідні (деривативи).

Законопроект врегульовує основні принципи взаємовідносин учасників ринку похідних (деривативів) та основні засади випуску та обігу похідних (деривативів).

Відповідно до частини першої статті 90 постанови Верховної Ради України «Про Регламент Верховної Ради України» законопроекти, які не прийняті Верховною Радою України попереднього скликання у І читанні, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються Верховною Радою України нового скликання.

Дорученням Міністра Кабінету Міністрів України П.Крупком від 21.12.2007р. №8113/0/2-07, було повернено законопроект, як такий, що не прийшов І читання. З метою повторного внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України Комісія направила законопроект на перевізування з новопризначеними міністрами.

^ На даний час, законопроект знаходиться на перепогодженні у Міністерстві фінансів України.Дозволити нерезидентам стати повноправними учасниками на фондовому ринку

Закон

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

^ Не доцільно.

Допуск нерезидентів до фінансових ринків повинен здійснюватися шляхом створення нерезидентом юридичної особи в Україні.


ДЕРЖКОМЦІННИХПАПЕРІВ

Стосовно пропозиції Асоціації щодо надання дозволу нерезидентам стати повноправним учасником на фондовому ринку, вважаємо, що надання такого дозволу можливе після підписання двохсторонніх договорів між Україною та іншими країнами в рамках Генеральної угоди про торгівлю послугами (General Agreement on Trade in Services, GATS).


^ РОЗДІЛ 16 . ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕРОБКИ ТА ОПЕРАЦІЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ (ОП+ОДС)Операції з переробки на митній території України

Забезпечити повне законодавче регулювання режиму переробки шляхом розробки та впровадження окремого законодавчого акту або деяких спеціалізованих підзаконних актів, враховуючи особливості високотехнологічних виробничих процесів.

Закон, Постанова КМУ

Міністерство економіки

Прийняття нового акту

1 квартал 2008 - 2 квартал 2008

Доцільно.

Буде зроблено в рамках приведення Митного кодексу України до вимог Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур

МІНЕКОНОМІКИ

Аналіз пропозиції

Порядок переробки товарів на митній території України та за її межами визначається гл. 38 і 39 Митного кодексу України та Законом України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, а також підзаконними актами Кабінету Міністрів України та відомчими актами.

Так, відповідно до статті 231 Митного кодексу України до операцій щодо переробки товарів можуть включатися:

1) власне переробка товарів;

2) обробка товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

Порядок оподаткування, умови здійснення операцій з переробки товарів також визначено Законом України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”.

Зокрема, при ввезенні в Україну давальницької сировини передбачено її звільнення від оподаткування ввізним митом, податками і зборами, які сплачуються шляхом надання векселя виконавцем органу податкової служби.

Згідно з Кодексом та Законом строк переробки товарів на митній території України має бути не більше ніж 90 днів.

Водночас, виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів.

На підставі наданого права Кабінетом Міністрів України прийнята значна кількість таких актів з метою забезпечення сприятливих умов здійснення операцій з переробки товарів.

В даний час основними галузями, в яких спостерігається постійне зростання обсягів переробки товарів на митній території Україна, є хімічна, металургійна, легка промисловість та інші, а останніми роками суттєвих темпів росту набирають операції з переробки в електротехнічній галузі.

Порядок здійснення операцій з переробки товарів, визначений Кодексом та Законом, відповідає положенням Міжнародної конвенції про спрощення та уніфікацію митних процедур (Кіото, 1973), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 05.10.2006 № 277-V.

5434357641294957.html
5434463632570702.html
5434597140038638.html
5434655157675311.html
5434748441023960.html