Адалі пульт типу st-708 є сучасним охоронним приладом, побудованим з використанням мікропроцесорної техніки згідно найновших тенденцій в галузі охорони майна

ПУЛЬТ-КОНЦЕНТРАТОР ST-708


Інструкція з обслуговування


ВСТУП - ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА-КОНЦЕНТРАТОРА


Пульт-концентратор (надалі - пульт) типу ST-708 є сучасним охоронним приладом, побудованим з використанням мікропроцесорної техніки згідно найновших тенденцій в галузі охорони майна. Для виробництва пульта використовуються технології так званого поверхневого монтажа елементів відповідно ISO 9000.

В пульті застосовано цілий ряд схемотехнічних рішень, які раніше зустрічалися лише в обладнанні спеціального призначення, виробленого потужними західними фірмами. Деякі з рішень взагалі не мають аналогів.Широкі можливості щодо програмування та приваблива ціна обумовлюють найрізноманітніше застосування пульта ST-708 в системах сигналізації.


^ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА


ЗОНИ


Пульт ST-708 в основній конфігурації має 8 зон: 6 - на головній платі, та 2 - в клавіатурі. До зон пульта можливо під’єднати довільні датчики в конфігурації NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Застосування двопараметричної конфігурації робить можливим одночасний контроль як стану самого датчика, так і його тамперної ланки.

Входи (зони) у пульті ST-708 можливо запрограмувати, як:


Час реакції на кожній із зон можливо запрограмувати в межах від 0,016 до 4,08 с. Для зон з затримкою можливо визначити індивідуальний час затримки. Зони можливо поокремо блокувати, а також приписувати їх до окремих груп. При наявності станції моніторінгу кожній зоні можливо приписати до п’яти кодів різних подій, що передаються на станцію.

Пульт ST-708 обладнаний додатковим входом - зоною, позначеною, як CTL, та призначеною для вмикання, або вимикання охорони. Її можливо теж використати до під’єднання кнопки PANIC, пожежної, або виклику охорони.


ВИХОДИ


Пульт ST-708 має 5 програмованих виходів: 3 виходи розраховані на великий струм, 2 - на малий. Виходи OUT1, OUT2, OUT3 захищені спеціальними електронними запобіжниками з обмежувачами струму, відрегульованими відповідно на 3 А, 3 А та 1,5 А. Пульт контролює присутність навантаження на цих виходах, можливе перевантаження і сигналізує аварійні стани. Паралельно тим виходам повинні бути під’єднані резистори 2,2 к. Описані виходи подають напругу +12 В на навантаження.

Виходи OUT4 i OUT5 (малострумові - 50 ма) з’єднуються з масою навантаження. На платі централі розміщені два світлодіоди, що сигналізують стан тих виходів.

Всі виходи обладнані схемою захисту від індукційних перевантажень та імпульсних завад.

Призначення тих виходів можливо допасувати до потреб конкретної системи охорони; кожний з них може виконувати одну із перерахованих функцій:Після фабричного перезапуску пульт приписує окремим виходам такі призначення:

OUT1 - акустичний сигналізатор (тип BURGLARY, час дії - 1 хвилина);

OUT2 - оптичний сигналізатор (тип BURGLARY, час дії - до зняття з охорони);

OUT3 - живлення датчиків;

OUT4 - індикатор “ГОТОВИЙ”;

OUT5 - індикатор телефонного з’єднання.


Для кожного з виходів можливо визначити час дії в секундах (від 1 до 99 с), в хвилинах (від 1 до 99 хв.), або типу ЗАСКОЧКА (до виключення). Можливо теж визначити полярність виходу в активованому стані (+12 В, або 0 В на навантаженні), та режим дії: пульсуючий, або постійний.

Окремі виходи можливо приписати окремим зонам, групам, або цілій системі.

Якщо в системі існує зона типу “24 год. пожежна”, а якомусь з виходів буде приписана функція “живлення пожежних датчиків”, тоді пультом буде автоматично запущено механізм перевірки тривог. Перше з порушень пожежної зони вімкне сигналізування тривоги в клавіатурах і запустить цикл перевірки тривог. Чергове порушення, що наступить під час перевірки, викличе тривогу по виходах, що сигналізують пожежну тривогу, в клавіатурах, та відправлення коду тривоги до станції моніторингу.


КЛАВІАТУРИ


Клавіатури використовуються для обслуговування системи, або групи, та їх програмування. Спосіб дії клавіатур групи визначається під час програмування пульта. Можливо блокувати деякі з функцій (наприклад, можливість швидкої постановки під охорону за допомогою 0#), а також визначити, які звукові сигнали повинна генерувати клавіатура. Окрім того, можливе теж сигналізування часу на вихід, на вхід, аварії, порушення зони з гонгом (СНІМЕ), порушення зони DAY/NIGHT, та сигналізування тривоги. Можливо теж заблокувати звукову індикацію притиснення клавіші та підтвердження виконаної функції.

Стан групи та обраних зон індикується за допомогою світлодіодів. Індикуються стани зон, груп (під охороною, тривога), та інформація про стан живлення, вільність телефонної лінії та викриття аварії.

Клавіатури мають адреси, що виключають випадкову заміну, або підключення іншої клавіатури, індивідуальний тамперний вимикач, а також два входи, що діють ідентично до входів головної плати пульта. Дані про адресу, стан тамперного вимикача, а також стан зон передаються до пульта послідовно, разом із даними з клавіатури.

Можливе паралельне під’єдання кількох клавіатур (але то не збільшує кількості зон).

^ ПАРОЛІ ТА КАТЕГОРІЇ ДОПУСКУ

Пульт ST-708 може запам’ятовувати до 13-ти паролей (від 4-х до 6-ти цифр) з відповідною категорією допуску. Паролі зв’язуються з групами, де вони задекларовані. Пульт має головний пароль групи, заініційований під час перезапуску установок централі - 1234. Такий пароль неможливо зліквідувати, в той же час він може бути замінений. Цим забезпечується доступ до всіх функцій користувача.

Користувач, що має головний пароль (користувач 0) може додавати нових користувачів до групи, надаючи їм різні категорії допуску. Номерація паролів кристувачів ведеться пультом автоматично, по мірі введення нових користувачів до групи. Завдяки цьому можливо з’ясування, хто і коли обслуговував пульт, оскільки номер користувача запам’ятовується в пам’яті разом із виданою командою.

Видалення пароля користувача групи не призводить до перенумерації паролів інших користувачів. Якщо до групи додається новий користувач, його пароль займе звільнене місце.

Окремі користувачі можуть мати такі категорії доступу:

1 користувач може поставити або зняти з охорони систему (групу), а також користуватися всіма функціями, окрім функції утворення нових користувачів (*2, *3);

^ 2 користувач може поставити або зняти з охорони систему (групу), а також поміняти власний пароль;

3 користувач може поставити під охорону; зняти з охорони може лише в тому випадку, коли сам ставив;

^ 4 пароль ставить та знімає з охорони, але після зняття до станції моніторингу відправляється повідомлення “примусове зняття з охорони”);

5 пароль вмикає вихід типу “МОНОСТАБІЛЬНИЙ ВИМИКАЧ” (так, як у функції 6);

^ 6 пароль змінює стан виходу типу “БІСТАБІЛЬНИЙ ВИМИКАЧ” (так, як у функції 7);

7 часткова постановка під охорону - паролем вмикається охорона з одночасним блокуванням деяких зон (аналогічно до вмикання “тихої” охорони), окрім того пароль дає ідентичні можливості, що і пароль 2-ї категорії;

^ 8 користувач може тільки поставити під охорону, або зняти з охорони без можливості зміни власного пароля;

9 користувач може тільки поставити під охорону;

0 користувач може тільки зняти тривогу, в той час як об’єкт лишається під охороною.


Окрім того для кожного з паролів визначатиметься, до якої групи він належить. Можливе приписування паролю до однієї групи, або для обидвох. Завдяки цьому одним паролем можливо поставити під охорону обидві групи.


ГРУПИ


Пульт ST-708 дозволяє утворити дві групи, до яких можливо приписати довільні виходи, номери телефонів, або повідомлення до пейджінгових систем, завдяки чому на базі однієї централі ST-708 можливо утворити дві незалежні системи сигналізації. Управління групами з клавіатур можливе за рахунок паролей, приписаних до груп, а аткож за допомогою управляючих зон. Можливе є також одночасне управління двома групами.

Група буде утвореною лише тоді, коли їй буде приписана принаймні одна зона. Зони, приписані до обидвох груп знаходяться під охороною лише тоді, коли обидві групи є під охороною.

Оскільки засоби сповіщення, під’єднані до виходів пульта можуть реагувати на окремі обрані зони, приписування зон до груп визначає теж, з якої клавіатури можливий відбій тривоги на окремих сповіщувачах.


МОНІТОРІНГ


Пульт-концентратор ST-708 може передавати інформацію про стан системи (групи) до однієї, або двох станцій моніторінгу. Передача до станції моніторінгу відбувається незалежно від передачі мовного, або алфавітно-цифрового повідомлення до пейджінгових систем. Ця інформація має головний пріоритет і передається до моменту отримання підтвердження про успішне закінчення сеансу зв’язку. Якщо з’єднатися із станцією моніторінгу неможливо, пульт на 60 с. припиняє набір номеру станції моніторінгу і, якщо запрограмоване повідомлення за допомогою автодозвону, лінія передається саме йому.

Передавання інформації до станції моніторінгу може відбуватися кількома способами:Можливим є передавання інформації про різні події, що стосуються зон, груп, а також подій в системі. Коди подій для обидвох станцій є однаковими. Для більшості подій можливе визначення способу розділення подій поміж обидві станції. Інформації до станції можуть передаватися в одному з чотирнадцяти форматів передачі.

Завдяки аналізу комутуючих сигналів (алгоритм ToneLOGIC), пульт ST-708 постійно контролює процес зв’язку із станцією, що у випадку великої завантаженності лінії істотно зменшує час поміж появою події та передаванням інформації до станції моніторінгу. Чергові спроби набору номеру відбуваються відразу ж після викривання сигналу відсутності зв’язку, в результаті з’єднання відбувається набагато швидше в порівнянні до систем, що певний час очікують на один конкретний сигнал і поновлюють спробу контакту тільки після ідентифікації відсутності сигналу.


АВТОДОЗВОН


Пульт ST-708 обладнаний системою автодозвону, яка дозволяє передачу мовного повідомлення про тривогу. Повідомлення зберігається у зовнішньому синтезаторі. Пульт співпрацює безпосередньо із синтезатором мови типу SM-2.

Автодозвон може з’єднуватися і з системами колективного сповіщення. При цьому можливе запрограмування для кожного номеру двох різних алфавітно-цифрових повідомлень. Пульт ST-708 дозволяє запрограмування чотирьох телефонних номерів до 16-ти знаків кожний. При цьому можливе індивідуальне приписування номерів групам, а також приписування номеру обидвом групам.

Під час з’єднування пульт постійно контролює сигнали на телефонній лінії (алгоритм ToneLOGIC), завдяки чому незалежно від типу АТС ідентифікуватиметься “піднесення трубки”. З метою збільшення імовірності передачі повідомлення (щоби повністю виключити ситуацію неправильного з’єднання за іншим номером), можливо збільшити кількість черг телефонування.

Передачу повідомлення можливо вести аж до отримання підтвердження про успішний зв’язок. Інша можливість - то визначення максимальної кількості спроб (від 1 до 15), після яких пульт перестає набирати номер, зв’язок за яким неможливий (ніхто не піднімає трубки, постійна зайнятість лінії іт.д.). Під час очікування постійного сигналу в ході набору номеру (код D, якщо пульт під’єднаний до внутрішньої лінії і намагається вийти в місто) ідентифікація сигналу зайнятості не зменшує кількості черг та проб.

Автодозвон пульта може теж виконувати функції відповідання на телефон та інформування про стан системи мовним повідомленням (якщо від моменту тривоги пройшло не більше години), або спеціальними сигналами (один гудок в секунду, якщо не було тривоги, та п’ять коротких,- якщо від моменту тривоги минула година).


^ ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ - ДАУНЛОУДІНГ


Для зручності програмування пульт ST-708 обладнаний функцією ДАУНЛОУДІНГУ з використанням комп’ютеру для програмування та контролю системи сигналізації.

Комп’ютер може бути використаний у двох режимах:

В обидвох випадках комп’ютер повинен бути обладнаний модемом. Локальний режим реалізується шляхом під’єднання модему безпосердньо до затискачів пульта-концентратора.

В комплект поставки пульта ST-708 входить програма DLOAD, за допомогою якої є можливе зчитування всіх параметрів пульта, вписування нових параметрів, зчитування пам’яті подій, а також праця в режимі ON-LINE. В останньому випадку на екрані монітору відображається текуча інформація про стан системи: порушеннях зон, включеннях виходів, годинник пульта, а також стан обраної зони. При цьому системою управляють, як із звичайної клавіатури. Клавіатура на дисплеї комп’ютера діє паралельно із реальною, завдяки чому з’являється можливість видавання команд для всіх зон з одного місця. Режим ON-LINE дозволяє теж ідентифікування аварії і зручне програмування годинника.

Вихід на зв’язок через телефонну лінію можливий як зі сторони комп’ютера, так і пульта. В першому випадку комп’ютер “дзвонить” на пульт-концентратор, який по отриманню певної кількості дзвінків та необхідних тонів підтвердження обмінюється з комп’ютером паролями. Якщо паролі співпадають, пульт підтверджує команду на дистанційне програмування, після чого “кладе трубку” і повідомляє станцію моніторінгу про початок програмування (якщо моніторінг розблоковано). Після цього пульт сам виходить на зв’язок з комп’ютером, отримує від нього команди та відповідає на них. З метою зменшення витрат на телефонування є можливим багаторазове відкладення передачі. Після повторного звертання пульт не інформує станції моніторінгу про дистанційне програмування. Лише після отримання команди про кінець програмування на станцію відправляється відповідне повідомлення про закінчення дистанційного програмування. Можливим є блокування виходу комп’ютеру на зв’язок.

Для того, щоби першим на зв’язок виходив пульт-концентратор, головному користувачеві системи достатньо лише викликати функцію 0. Пульт-концентратор спочатку інформуватиме станцію моніторінгу про початок програмування (якщо відблоковано моніторинг), після чого набирається номер телефону комп’ютеру. Обмін даними відбувається ідентично, як у першому випадку. Після роз’єднання зі сторони комп’ютеру, пульт-концентратор ще чотири години очікує на “телефонний дзвінок” з комп’ютеру (навіть, коли є заблоковані функції телефонного автовідповідача). До тих пір, поки від комп’ютера не надійде команда на закінчення зв’язку, функція 0 є заблокованою.

Оскільки доступ до даних повинен мати лише обслуговуючий персонал, передбачений цілий ряд заходів, що роблять неможливим вхід до програмування системи та зміну будь-яких даних некомпетентним персоналом. Незалежно від того, яка сторона виходить на зв’язок, пульт завжди телефонує до комп’ютера. Всі обміни даних попереджуються обміном паролей, а дані кодуються. Програма не читає і не змінює паролей користувачів - доступ до них можливий лише за допомогою функцій користувача з клавіатури.

Функція ДАУНЛОУДІНГУ є особливо придатною для фірм, які займаються обслуговуванням багатьох систем охоронної сигналізації. В такій ситуації перегляди та зміни програмування, які запропоновані Замовником, не будуть пов’язані з необхідністю коштовних виїздів, - тих клопотів можливо позбавитися за допомогою комп’ютера та телефонної лінії. Такий спосіб обслуговування клієнтів та технічного контролю систем дозволяє створити сучасний та професійний рівень послуг в галузі охоронної сигналізації.


^ ОБСЛУГОВУВАНЯ ПУЛЬТА-КОНЦЕНТРАТОРА


Щоденне обслуговування системи зводиться до постановки та зняття з охорони, скиданню тривог та прочитуванню станів системи. При цьому вимагається лише знання паролю.


^ ПОСТАНОВКА ПІД ОХОРОНУ


Постановка під охорону можлива лише тоді, коли система не сигналізує тривоги (відповідний індикатор ALARM згашений). Якщо мала місце тривога, тоді єдиною функцією, на яку реагуватиме система буде скидання тривоги.

Для постановки під охорону необхідно лише ввести пароль та натиснути клавішу [#]. Якщо пароль співпадатиме, а клавіатура відповідає звуком на кожне натиснення клавіші, пульт концентратор підтвердить приймання повідомлення трьома кокроткими звуками. Охорона ввімкнеться лише в тих групах, до яких був приписаний пароль, одночасно засвітиться індикатор DOZOR (ПІД ОХОРОНОЮ).

Оскільки в пульті можливо визначити зони, які не повинні бути нарушеними при постановці під охорону, цілком імовірною є ситуація, коли після вводу правильного паролю пульт не стане під охорону. Три довгих звукових сигнала вказуватимуть на те, що постановка під охорону не відбулася власне з-за такого нарушення зони. В такій ситуації необхідно деякий час зачекати, поки не будуть відновлені всі зони, та знову поставити під охорону. Якщо одна з зон буде відкритою цілий час внаслідок несправності датчика, постановку під охорону можливо виконати після блокування тієї зони (функція 4). Можливою є прискорена постановка під охорону з клавіатури (шляхом натиснення [0][#], якщо та функція є розблокованю в опціях груп, або натисненням [1][#] - для постановки під охорону групи 1, чи [2][#] - для групи 2), або за допомогою кнопки прискореної постановки під охорону (якщо система обладнана такою кнопкою, під’єднаною до зони, якою вмикається охорона). Постановка під охорону за допомогою кнопки відбувається незалежно від спрацювання датчиків.


^ ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ ТА СКИДАННЯ ТРИВОГ


Коли пульт знаходиться під охороною, або ж сигналізує тривогу, він може сприйняти лише одну команду - зняття з охорони або скидання тривоги. При цьому ввід паролю, підтвердженого клавішою [#], або [*], призведе до зняття з охорони та скидання тривоги.

Якщо пароль невірний, або його категорія доступу не вповноважнює до зняття з охорони (паролі категорії 3, якщо під охорону ставив інший користувач системи, та 9 - призначені лише до постановки під охорону), пульт-концентратор команди не виконає.

Можливе також скидання тривоги, без зняття з охорони, за допомогою паролю категорії 0.

При скиданні тривоги вимикаються лише ті сигналізатори, які повинні збуджуватись зонами групи, яку знімають з охорони.


^ ФУНКЦІЇ КОРИСТУВАЧА


Якщо пульт-концентратор не знаходиться під охороною і не сигналізує тривоги, користувачі з відповідними категоріями доступу можуть виконувати наступні функції:


[ПАРОЛЬ][*][1] - зміна паролю користувача;

[ПАРОЛЬ][*][2] - створення паролю нового користувача та приписування йому категорії доступу;

[ПАРОЛЬ][*][3] - зтирання існуючого паролю користувача;

[ПАРОЛЬ][*][4] - блокування зони з даної групи;

[ПАРОЛЬ][*][5] - постановка під “тиху” охорону;

[ПАРОЛЬ][*][6] - програмування годинника реального часу;

[ПАРОЛЬ][*][7] - вмикання виходу МОНОСТАБІЛЬНИЙ ВИМИКАЧ;

[ПАРОЛЬ][*][8] - зміна стану виходу МОНОСТАБІЛЬНИЙ ВИМИКАЧ;

[ПАРОЛЬ][*][9] - скидання живлення на виходах типу “живлення із скиданням”;

[ПАРОЛЬ][*][10] - запуск функції ДАУНЛОУДІНГ (по телефону).


Функції *2 і *3 доступні лише для користувача, що має головний пароль групи (категорія МАЙСТЕР).


5447288858329075.html
5447441428727168.html
5447548299472824.html
5447649200545511.html
5447737229268002.html